سولاردام-یا-ماکروویو

درباره ماکرویو-مایکروفر و سولاردام

نکات مایکروفر امروزه در بسیاری از خانه ها و رستوران ها، پختن و گرم کردن غذا با دستگاه های مایکروفر که بسیار ساده و سریع انجام می شود، جایگزین روش های پخت سنتی شده است، با این وجود، ایمنی پخت غذا در مایکروفر همیشه اهمیت داشته و دارد. مایکروفر ها چگونه کار می Read more…