ترموستات-اتو

اتومات یا ترموستات اتو

ترموستات اتو بخار یا اتوماتیک اتو مهم ترین قسمت اتو می باشد. می توان گفت یک نوار است که از دو فلز مختلف تشکیل شده است و با استفاده از آن دمای اتو در محدوده خاصی ثابت می ماند. به عبارت دیگر ترموستات به حفظ دما در یک محدوده کوچک Read more…