ترموستات چایساز SL-168-K کد (2045)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…