هیدورستات بخارشو و اتو بخار کد (2054)

هیدورستات بخارشو و اتو بخار مخزن جدا 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…