ترموستات چایساز KSD-269-Cکد (2037)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…