ترموستات چایساز KSD-169-1 کد (2040)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…